Dorpsbelangvan onze Partners

DFM op glas

DFMopGlas is druk aan het graven! Op 18 december hadden we de feestelijke start, inmiddels zijn voor het hele traject de vergunningen geregeld en gaan we vol aan de bak.

Onze aannemer VIB begint op 18 februari aan het traject Joure – Heerenveen en denkt dat binnen 6 weken (!) klaar te hebben. Onderwijl beginnen we met aansluitingen op de diverse bedrijventerreinen en de huizen aan de route Haskerhorne – Heerenveen. Woont u aan deze route of in de nabijheid ervan? U krijgt dan binnen enkele weken van ons aanvullende informatie over de aansluitkosten, het lidmaatschap van de coöperatie en de dienstenaanbieders.

In de afspraken met de gemeenten, moet het traject Heerenveen naar Lemmer voor juli klaar zijn. Als u aan dat traject woont, krijgt u op tijd van ons alle informatie.

We zijn serieus bezig met de rest van onze gemeente, dat spreekt vanzelf. Dat kan met DFMopGlas als enige aanbieder of samen met een partner. De beoogde partner was altijd Kabelnoord, maar die willen niet meeleggen op het traject Sneek – Joure – Heerenveen – Lemmer. Een gemiste kans vinden wij, want het zorgt voor onrust onder de bewoners met een witte aansluiting. Die hoeven wat ons betreft niet ongerust te worden, als Kabelnoord het niet gaat doen, dan doet DFMopGlas het zelf.

Naast Kabelnoord heeft zich in Fryslan nog een partij gemeld. Glasvezelbuitenaf. Met een aantal gemeenten (waaronder Fryske Marren) zijn zij in gesprek en in Weststellingwerf zijn ze begin januari begonnen met vraagbundeling. Daar is concurrentie ontstaan met Kabelnoord, met naar het lijkt, op dit moment alleen verliezers.  We maken ons, net als velen die ons hierover benaderd hebben,  zorgen of dit allemaal goed komt. Glasvezelbuitenaf heeft DFMopGlas benaderd voor samenwerking. Dat gesprek gaan we aan, DFMopGlas wil het beste voor de inwoners van de Fryske Marren en dan kijken we niet alleen naar de korte termijn. We stemmen dit zorgvuldig af met onze gemeente en houden jullie op de hoogte.

De komst van Glasvezelbuitenaf is de reden dat Kabelnoord afgelopen weekend bij alle witte adressen haar informatiefolder op de deurmat heeft laten vallen. De oproep van Kabelnoord voor ambassadeurs is wel wat raar: er is namelijk 1 organisatie in onze gemeente die dat allemaal behartigt in samenwerking met de gemeente, dat is DFMopGlas. 

De Fryske Marren heeft ruim 28.500 aansluitingen voor woningen en bedrijven. In het plan van de Provincie gaat Kabelnoord maar 1750 woningen in het verre buitengebied een aanbieding doen. De ambitie van onze gemeente en van DFMopGlas ligt een stuk hoger, wij willen dat glasvezel met supersnel internet voor alle bewoners en bedrijven beschikbaar komt.

Ons advies is om op de oproep van Kabelnoord nog maar even niet te reageren. Volgens de planning start Kabelnoord in onze gemeente pas in september met informatie bijeenkomsten. Het lijkt ons verstandig eerst even af te wachten wat er gaat gebeuren. 

De plaatselijk belangen maken zich zorgen over deze ontwikkelingen. Zij hebben al een overleg gehad met wethouder Durksz en een vervolgafspraak staat gepland. De plaatselijk belangen hebben er bij de wethouder op aangedrongen, om er samen met DFMopGlas voor te zorgen dat we niet de toestanden zoals in Weststellingwerf krijgen, waar burgers tegen elkaar worden uitgespeeld door Kabelnoord en Glasvezelbuitenaf. DFMopGlas wil graag samen met de gemeente en de plaatslijk belangen overleggen op welke wijze we de aanbieders de ruimte geven hun aanbod bij de inwoners neer te leggen. We rekenen op uw vertrouwen.

Dus ons advies, bewaar nog even de rust . En voor vragen gewoon even mailen naar info@dfmopglas.nl