Aanplanten Bijenlint

Vrijdag 27 september 2019 is de berm aan de Molenstelle ingezaaid met een bloemenmengsel. In het voorjaar laten we ons verrassen door een prachtig bloemenlint! 

We hopen de berm weer vol te krijgen met bloemen, kruiden, insecten en vogels. Een plan voor het aanleggen van een bloemenveldje bij de kerk staat nu op het programma. Het is heel waardevol om zo dicht bij huis met ons allen iets te kunnen betekenen voor de biodiversiteit. 

Heeft u ook ideeën voor het ontwikkelen van een rijkere natuur, kom gerust met een plan waarbij dorpsbelang u kan ondersteunen.