Het organiseren van grappige- en leuke evenementen in Sintjohannesga/Rotsterhaule. De ideeën komen vaak spontaan en op het moment dat een idee een feest kan worden gaan we pas iets organiseren. Geen vaste “formats” en ook geen ritme in de feesten.

Doelstelling

Van en voor het dorp. Samen met een grote groep vrijwilligers en verenigingen in het dorp leuke evenementen organiseren met als uitgangspunt dat zoveel mogelijk alles “gratis” moet kunnen zijn.

Abe Sjipkop

Abe Sjipkop is in mantsje
mei twa fuotsjes en twa hantsjes,
mei in broekje en in jaske
in bûsgroentsje en in daske
Ja, fan efteren en fan foaren
is er krekt allyk as oaren.
Mar syn holle is in sjipkop
en dy sjipkop sit fol sjipsop.
Sjocht er bern, dan ropt er: “Hei!
Binn’ der smoarge earen by?
Smoarge hantsjes, smoarge noas?
Hjir! dan lear ik jim wol oars!”
En dan poetst er en dan bjint er
al de smoarge plakken skjin,
en dy bern mar gûle en raze,
hwant it giet har net nei ’t sin.

Smoarge berntsjes, pas mar op!
Foar dy Abe mei syn kop.

Historie

Te veel en te lang en te divers.

Contact Informatie

 

Abe Sjippekop Promotie Team
Nieuweweg 1
8463 VE Rotsterhaule

GPS-coördinaten

Latitude: 52.928707
Longitude: 5.850220
Lokatie: Abe Sjippekop Promotie Team

  • email