Alle bewoners van de Hoge Dijk (Rotsterhaule) en de Polle kunnen lid worden van de buurtvereniging \”De Hege Dykster Feart\”.

Doelstelling

De buurtvereniging heeft ten doel om de samenhorigheid op de buurt te vergroten. Elkaar, daar waar nodig en gewenst, bijstaan in goede maar ook in slechte tijden. Door vanuit de buurtvereniging in goede en slechte tijden aandacht te besteden aan onze leden proberen we elkaar tot steun te zijn. Meerdere keren per jaar wordt er een activiteit georganiseerd om in een gezellige sfeer bij elkaar te zijn en de saamhorigheid te vergroten.

Activiteiten

Het bestuur draagt zorg voor een jaarprogramma dat de volgende onderdelen kan bevatten:

  • Paasvuur;
  • Paaseieren zoeken;
  • Barbecue;
  • Fietstocht;
  • Nieuwjaarsborrel (in combinatie met de algemene ledenvergadering);
  • Bingo, darten, spelletjes etc;
  • Bezoek aan een attractie, iets cultureels, een lezing etc.

Voorstellen van de leden voor een activiteit zijn altijd welkom.

Contact Informatie

 

Buurtvereniging De Hege Dykster Feart
Hogedijk 146
8463 NM Rotsterhaule