Een buurtvereniging waarvan de bewoners van Streek 1 tot en met Streek 30 en de Simensstelle lid kunnen worden.

Doelstelling

Het leggen van contacten tussen de diverse bewoners van de Streek en Simmensstelle door het organiseren van verschillende activiteiten.

Historie

De Nannewiidbuurt bestaat sinds 1988. De eerste activiteit was op 27 augustus 1988 met een barbecue in de loods van Johannes en Hennie Jager. In het verslag van die avond staat:

Der moast eerst nog wol wat gebeure, dochs mei flagjes, feestforljochting, moaie blomstikjes en dergelijke wie it klear. Bij it wolkomswurd fan Fedde Kalsbeek sei dizze, as men it net mei dit bestj?r iens wie, koe men dat joen melde. Ek oer de namme of de contributie dyt fl 2,50 per gesin en fl 1,25 per allinigsteande per moanne forsteld waard.

Het eerste bestuur bestond verder uit Hennie Jager als “skriuwster” en Lieze Bosma als “skathalster” en de leden Geert de Hey en Melis Jager.

Het is ongetwijfeld een gezellige avond geweest. Na de barbecue werd er nog bingo gespeeld en kon er zelfs nog gedanst worden op radiomuziek, verzorgd door de jongens Bosma-Dikkerboom. Om iets voor twee?n sloot Kalsbeek de bijeenkomst. In het verslag staat:

Inkelen ha nog efkes langer neipraat, mar goed trije ?re wie elk wer mei in stoel under de earm nei h?s ta.

Contact Informatie

 

Buurtvereniging Nannewiidbuurt
Streek 6
8464 NB Sintjohannesga