Lid Worden

    We zijn blij dat u lid wilt worden van één of meer verenigingen die ons dorp te bieden heeft. Om deze lidmaatschap te verwerken hebben wij de volgende gegevens nodig.


    IJsclub EensgezinsheidDorpsbelangOranjevereniging

    Om de kosten van het innen van de verenigingen tot het minimum te beperken hebben de verenigingen besloten dat het innen van de contribitie gelden via Dorpsbelang verloopt. Deze contributiegelden worden middels SEPA incasso in de maand juli van het desbetreffende jaar geincasseerd.    Ik verklaar de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, en bewust te zijn dat bij verzenden van dit digitale formulier er voor de genoemde verenigingen jaarlijks in de maand juli de contributie zal worden afgeschreven middels een SEPA Incasso door Stichting Dorpsbelang Sintjohannesga e.o.. U hebt het recht ingeval van een onenigheid de betaling binnen 56 dagen na incasso terug te draaien.