Wetterskip Fryslân start verbetering hoogwatercircuits Rottum, Sintjohannesga en Kerkweg/Kadijk

Wetterskip Fryslân start medio oktober 2020 met het verbeteren van de hoogwatercircuits in Rottum, Sintjohannesga en Kerkweg/Kadijk. Het werk wordt uitgevoerd door De Waard Grondverzet BV uit Zeewolde.

Vanwege het grote aantal dammen met duikers, waarvan de diameters soms beperkt zijn, is de aan- en afvoer van water in de hoogwatercircuits niet optimaal. Ook verkeren een aantal stuwen, waterinlaten en sloten in slechte staat. Hierdoor kunnen in de zomerperiode de waterpeilen niet altijd worden gehandhaafd.

Werkzaamheden
Wetterskip Fryslân gaat duikers met een te krappe diameter vervangen en stuwen en inlaten vernieuwen. Ook worden de hoogwatercircuits eenmalig gebaggerd, met als doel het verbeteren van de aan- en afvoer van water.

Hinder
Door de werkzaamheden kan de omgeving enige hinder ondervinden. Vanzelfsprekend wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen. De uitvoerder van De Waard en de toezichthouder van Wetterskip Fryslân brengen omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden, persoonlijk op de hoogte van de start.

Volgende fase
Medio februari 2021 begint Wetterskip Fryslân met de uitvoering van de overige werkzaamheden, waaronder het verruimen van de hoofdwatergangen. Deze werkzaamheden lopen door tot in het najaar van 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.