Weer wonen aan/bij het mooiste meer van Friesland

Het dichtslibben van het Nannewiid gaat heel hard, de natuur- en recreatieplas. Op sommige plaatsen staat nog maar 10 cm water.  Nog een paar jaar en we kunnen naar de overkant lopen.

Daarom is er een stichting opgericht die op korte termijn met een plan van aanpak komt. Het is een initiatief van recreatievereniging het Nannewiid met Jan Ykema als voorzitter. De stichting ‘Opwaardering Natuur en Recreatie Nannewiid’ is in gesprek met de provincie, Staatsbosbeheer, het waterschap en andere belanghebbenden. Alleen voor het uitdiepen (baggeren) is niet genoeg geld beschikbaar. Daarom kiest de stichting voor een bredere aanpak om voor meerdere subsidies in aanmerking te komen. Naast het uitdiepen en aanpak plantengroei, wordt ook gedacht aan het opknappen van bestaande recreatie en wellicht nieuwe: bijvoorbeeld nieuwe fiets en wandelpaden Er komen dan betere en grotere financieringsmogelijkheden in beeld, zoals Europese subsidies.  Uiteraard is het doel hier kleinschaligere recreatie en geen massatoerisme. Immers het Nannewiid heeft ook die natuurfunctie.

Binnen de stichting opereren dan behalve een bestuur allerlei werkgroepen die onderdelen oppakken, zoals groepen voor recreatie en groepen voor natuurbehoud. Als alles dan goed verloopt ontstaat een gebiedsplan dat breed gedragen wordt door de “Mienskip”. Wat dan de deuren opent voor financiële toezeggingen van Europa, gemeente, particulieren en wie dan maar ook. Vergeleken met de oorspronkelijke ideeën is baggeren bijna bijzaak.  Uiteraard zijn ze ook op zoek naar uw goede ideeën. Wilt u in een werkgroep of in het stichtingsbestuur meldt u aan bij dorpsbelang Sintjohannesga e.o. 

https://www.omropfryslan.nl/nijs/864512-tichtslykjen-rekreaasjeplas-nannewiid-aldehaske-oanpakt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *