Enquete woonvisie

De gemeente De Fryske Marren maakt een nieuwe woonvisie voor de periode 2019 tot 2023. In deze visie omschrijft de gemeente het woonbeleid voor de komende jaren.

De gemeente houdt daarvoor op dit moment een digitale peiling onder inwoners over wat zij belangrijk vinden. De peiling is opengesteld op 14 juni jl. en levert inmiddels al veel reacties op.  Er is tot 14 juli a.s. de gelegenheid de peiling in te vullen.  Dat kan via: http://www.woonvisiedfm.nl/

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze peiling ook in te vullen.